30 september 2022

Wijzigingen bij aanvragen afvalstroomnummer per 1 oktober 2022

Met ingang van 1 oktober 2022 dienen bedrijven te melden met het handelsregisternummer (KVK-nummer) in plaats van het AMICE-bedrijfsnummer.

Vanaf 1 oktober 2022 is het in verband met gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk om nieuw aangemaakte afvalstroomnummers te melden met een AMICE-bedrijfsnummer.

Meldingsplichtige bedrijven zijn dan verplicht te melden met een handelsregisternummer (KVK-nummer). Voor een afzender, ontdoener, bemiddelaar, handelaar, inzamelaar of eerste afnemer moet een KVK-nummer (handelsregisternummer) opgegeven worden in plaats van het bedrijfsnummer AMICE. Het melden op basis van AMICE-bedrijfsnummer verdwijnt volledig.

Het melden op handelsregisternummer betreft niet een vestigingsnummer, maar het KVK-nummer van de onderneming. Het gaat dus om een nummer van 8 cijfers van de hoofdvestiging met de bijbehorende benaming die geregistreerd staat in het handelsregister.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf heden dienen alle aanvragen voor een afvalstroomnummer voorzien te zijn van het KVK-nummer. Zonder vermelding van uw KVK-nummer kunnen wij u geen afvalstroomnummer verstrekken. In onze digitale omgeving op asn.vink.nl is het aanvraagformulier voor een afvalstroomnummer aangepast en het KVK-nummer toegevoegd als verplicht in te vullen veld.

Informatie over handelsregisternummers kunt u opvragen via de website van de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl. U kunt zoeken op handelsnaam of op KVK-nummer.

Wat betekent dit voor reeds bestaande afvalstroomnummers?
Op uw reeds bestaande en ontvangen actieve afvalstroomnummers heeft deze wijziging geen invloed. Deze kunnen normaal gebruikt blijven worden.

Vragen
De uitgebreide informatie betreffende deze gewijzigde regelgeving kunt u vinden op de website van het LMA: Aankomende Wijzigingen – Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: Bron van inzicht (lma.nl).

Heeft u vragen over afvalstroomnummers? Neem dan contact op met het afvalstroommanagement via afvalstoffen-05W03@vink.nl of telefoonnummer +31 342 406433. Let op: het aanvragen van een nieuw afvalstroomnummer gaat uitsluitend digitaal via asn.vink.nl.

Meer informatie over al onze activiteiten kunt u vinden op onze website www.vink.nl/afvalverwerking.

Projectontwikkeling