Martijn de Vries

Martijn de Vries
Projectleider sloopwerken

T   0342 406 430
E   m.dvries@vink.nl

Sloop

Precisiesloopwerk onder complexe omstandigheden

Wilt u een bestaand pand een nieuwe bestemming geven? Vink heeft ruime ervaring in grootschalige en complexe renovatiesloop van onder meer kantoorpanden, fabriekshallen, zorginstellingen, musea en wooncomplexen. Zo verzorgden we in het verleden onder meer renovatiesloop van het Rijksmuseum, het hoofdkantoor van Eneco en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nauwkeurig inpandig strippen
Bij renovatiesloop strippen we uw pand inpandig en brengen we desgewenst bijvoorbeeld nieuwe deur-, raam- of gevelsparingen aan. Dat doen we zeer nauwkeurig en zorgvuldig, bijvoorbeeld met elektrische slooprobots. Zo kunnen we de bouwkundige constructie en onderdelen van het pand die u wilt behouden optimaal ontzien. Vrijkomende materialen geven we een zo hoogwaardige mogelijke bestemming en met slimme werkmethoden reduceren we geluids-, stof- en trillingsoverlast tot het minimum. 

Minimale overlast en geen financiële verrassingen achteraf. Dat is de kracht van Vink.

Volledige ontzorging in renovatiesloop
Waarom opdrachtgevers voor renovatiesloop graag samenwerken met Vink? Dat heeft alles te maken met het feit dat we ze ontzorgen. Van sloopplan tot vergunningsaanvraag en van afvoer van puin tot recycling van de sloopmaterialen. Ook beschikken we in eigen huis over specialisten voor aanverwante werkzaamheden zoals asbestverwijdering, bodemsanering, grondverzet en terreininrichting.

Waarom Vink de uitgelezen partner is voor precisiesloop

  • BRL SVMS-007 gecertificeerd
  • Tot 99% hergebruik van materialen
  • Ervaring in binnenstedelijke en complexe sloopwerken
  • Slopen met minimale overlast voor de omgeving
  • Hijskranen tot 600 ton en 123 meter
  • Asbestverwijdering en bodemsanering in eigen beheer
Martijn de Vries

Martijn de Vries
Projectleider sloopwerken

T   0342 406 430
E   m.dvries@vink.nl

Vraag over sloopactiviteiten van Vink?

Projectontwikkeling