Raymond Giesen

Raymond Giesen
Bedrijfsleider Afvalverwerking

T   0342 406 406
E   r.giesen@vink.nl

hout shredderen

Wij geven hout een nieuwe bestemming

Grote partijen afvalhout? Of een sloop waarbij veel hout vrijkomt? Vink geeft uw hout graag een nieuwe bestemming. U kunt vrijkomend hout inleveren bij onze houtrecyclinginstallatie. Maar Vink kan u ook volledig ontzorgen met bijvoorbeeld de uitvoer van een sloop, de levering van containers voor het scheiden van houtafval en het transport naar onze recyclinginstallatie.

Hoogwaardige herbestemming van hout
Vink sorteert afval- en sloophout voor we het verwerken. Daarbij staat een zo hoogwaardig mogelijke herbestemming centraal. Kan een houten balk gebruikt worden in een bouwproject? Dan heeft dat meer waarde dan dat we diezelfde balk versnipperen. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en een lagere vraag naar schaarse grondstoffen.

Kan een houten balk gebruikt worden in een bouwproject? Dan heeft dat meer waarde dan dat we diezelfde balk versnipperen

Sorteren en scheiden van sloop- en afvalhout
Als direct hergebruik niet mogelijk is, wordt het hout gesorteerd. A-hout (schoon en onbehandeld) krijgt bijvoorbeeld een nieuwe bestemming in pallets of spaanplaten. B-hout (bewerkt hout) en C-hout (geïmpregneerd hout) wordt gebruikt om duurzame energie op te wekken in biomassacentrales.

Verhuur IQR-shredder of andere shredders
Bent u zelf afvalinzamelaar of recyclebedrijf maar u beschikt niet over een houtshredder. Onze IQR-shredder is mobiel inzetbaar en dat geldt uiteraard ook over onze mensen. We ontzorgen u graag met de verhuur van onze mensen en machines en leveren een topproduct.

Waarom hout laten recyclen bij Vink

Raymond Giesen

Raymond Giesen
Bedrijfsleider Afvalverwerking

T   0342 406 406
E   r.giesen@vink.nl

Meer weten over houtrecycling bij Vink?

Projectontwikkeling