Home > Aannemingsmaatschappij > Lopende Projecten > EPO Rijswijk

Aannemingsmaatschappij

European Patent Office te Rijswijk

LocatieEuropean Patent Office (EPO) te Rijswijk
OpdrachtgeverNew Main b.v.
WerkzaamhedenOnderhands
Looptijd2014 - 2021

• Aanleg vervangende parkeervoorzieningen • Omleggen bestaande leidingwerken in terrein binnen zeer beperkte werkruimte • Uitvoeren van asbestsanering • Uitvoeren van deelsloop benodigd voor de nieuwbouw • Bouwplaats inrichting en –onderhoud t.b.v. toegang tot de bouwkuip • Grondwerk tot 9 meter onder maaiveld inclusief afvoeren van circa 50.000 m3 vrijkomende grond • Bouwgeschikt maken circa 8.000 m2 ondergrond t.b.v. poeren, liftputten en funderingsbalken • Uitvoeren van een bodemsanering inclusief het verzorgen van benodigde bodemonderzoeken en bieden van ondersteuning bij het aanvragen van benodigde vergunningen • Bemalingswerkzaamheden • Snellen boorpalen en vrij hakken stekbewapening • Totaal slopen van het bestaande 86 meter hoge kantoorgebouw