Stefan van de Waerdt

Stefan van de Waerdt
Bedrijfsleider Advies,
Ontwerp en Milieu

T   0342 406 431
E   s.vandewaerdt@vink.nl

Bel mij terug

Voorkom onnodig tijdverlies en kosten

Wie een vergunning aanvraagt voor een bouw- of verkeersproject, krijgt soms met complexe regelgeving te maken. Wie niet uitkijkt, komt in een tijdrovend en kostbaar traject terecht. Om dat te voorkomen is het verstandig een partner te zoeken die u ondersteunt in het doen van de vergunningaanvraag of die het werk voor u uit handen neemt. 

Als onze mensen naar een plan gekeken hebben kunt u ervan uitgaan dat aan bijna alles gedacht is

Een nieuwe inrit, het verleggen van wat straatwerk, een verbouwing of de aanleg van een parkeerplaats. Bijna altijd moet u met de gemeente of ander bevoegd gezag in conclaaf om het papierwerk op orde te krijgen. De adviseurs van Vink Advies, Ontwerp en Milieu zitten dagelijks met vergunningverlenende instanties om de tafel en hebben alle mogelijke kennis paraat en spreken de taal van het bevoegd gezag. Zo voorkomen we regelmatig dat een compleet ontwerp terug naar de tekentafel moet.

Onze expertise op dit gebied is breed. Dat heeft alles te maken met onze positie in een multidisciplinair bedrijf als Vink. Een vergunning aanvraag kent voor ons geen geheimen kent. We hebben alle kennis in huis. Zo schakelen we met onze eigen verkeerskundige die met een simulatieprogramma snel inzicht geeft in verkeersstromen en wegbelasting. Maar we beschikken ook over experts op het gebied van bodemverontreiniging, saneringen, rioleringen, infiltratie, geohydraulogie, groen en flora en fauna. Oftewel: breng vaart in uw bouwplan en schakel ons in voor ondersteuning bij een vergunningaanvraag.

 

Het civiel technisch ontwerpbureau van Vink:

Meer weten over beton van Vink?

Projectontwikkeling