milieutechnisch adviesbureau bodemonderzoek

PFAS/Stikstof/….

PFAS advies nodig?

PFAS-problematiek maakt het er niet makkelijker op om voortvarend aan de slag te gaan met uw GWW-project. De specialisten op ons Milieutechnisch Adviesbureau zijn er om u als aannemer, bouwer of ontwikkelaar bij te staan met deskundig advies rondom PFAS op uw projectlocatie.

Onderzoek naar PFAS en stikstofdepositie
Dat PFAS grote consequenties heeft voor projecten in de grond-, weg- en waterbouw mag duidelijk zijn. Wie een bouwproject initieert doet er goed aan om gedegen onderzoek te laten doen. De specialisten van het Milieutechnisch Adviesbureau kunnen snel uitsluitsel geven om eventuele risico’s binnen uw project snel te kunnen tackelen en erop te anticiperen. Omdat onze mensen de taal spreken van overheden en bevoegde instanties, haalt u kennis in huis waarmee u het oponthoud als gevolg van PFAS-problematiek tot een minimum beperkt.

Onze pragmatische aanpak in onderzoek naar PFAS en stikstofdepositie

Uw bodemonderzoek of partijkeuring moet in veel gevallen worden gecomplementeerd met een PFAS-analyse. De laboranten van het Milieukundig Adviesbureau hebben alle kennis in huis om alle PFAS-componenten te analyseren. Zowel in grondmonsters als in baggerspecie en grondwatermonsters. Omdat onze mensen de taal spreken van overheden en bevoegde instanties, haalt u kennis in huis waarmee u het oponthoud als gevolg van PFAS-problematiek tot een minimum beperkt.

Bodemonderzoek naar PFAS of stikstofdepositie?

Wilt u contact met één van onze adviseurs?

Projectontwikkeling