milieutechnisch adviesbureau bodemonderzoek

Snel een scherp geprijsd bodemonderzoek

U wilt bouwen of overweegt de aankoop van een perceel? U heeft bodemonderzoek nodig voor een vergunning of voor huur/verhuur? Dan is een verkennend bodemonderzoek een slimme keus. De specialisten van het Milieutechnisch Adviesbureau in Barneveld hebben alle kennis in huis voor een goed bodemonderzoek dat zich optimaal richt op uw situatie, maar ook voldoet aan alle eisen die de wetgever stelt.

Onze bodemonderzoeken worden gemaakt door pragmatische, proactieve specialisten

Wat ons onderscheidt is onze praktische en pragmatische aanpak van milieukundig bodemonderzoek. Onze specialisten staan zelf met de laarzen in de modder. Mensen van de praktijk die met u meedenken in oplossingen. Proactieve doorpakkers die flexibel zijn en adequaat communiceren. Niet alleen met u als opdrachtgever, maar desgewenst ook richting bevoegd gezag. 

Een goed bodemonderzoek betaalt zich terug
Een goed, praktisch en doordacht bodemonderzoek is een investering die zich in een later stadium van uw project terugbetaalt. Het voorkomt dat u bijvoorbeeld veel te veel maatregelen treft om verontreiniging te elimineren. Praktische, goed uitvoerbare (lees: minder kostbare) oplossingen dus. Daar gaan we voor. 

PFAS advies nodig?
PFAS-problematiek maken het er niet makkelijker op om voortvarend aan de slag te gaan met uw GWW-project. De specialisten op ons Milieutechnisch Adviesbureau zijn er om u als aannemer, bouwer of ontwikkelaar bij te staan met deskundig advies rondom PFAS op uw projectlocatie.

Onderzoek naar PFAS
Dat PFAS grote consequenties heeft voor projecten in de grond-, weg- en waterbouw mag duidelijk zijn. Wie een bouwproject initieert doet er goed aan om gedegen onderzoek te laten doen. De specialisten van het Milieutechnisch Adviesbureau kunnen snel uitsluitsel geven om eventuele risico’s binnen uw project snel te kunnen tackelen en erop te anticiperen. Omdat onze mensen de taal spreken van overheden en bevoegde instanties, haalt u kennis in huis waarmee u het oponthoud als gevolg van PFAS-problematiek tot een minimum beperkt.

Bodemonderzoek laten doen door Milieutechnisch Adviesbureau?

  • Vooronderzoek / historisch (bodem)onderzoek conform NEN 5725
  • Verkennend- of nulsituatie bodemonderzoek conform NEN 5740
  • Verkennend- en nader onderzoek asbest conform NEN 5707 of NEN 5897
  • Nader bodemonderzoek conform NTA 5755
  • Calamiteitenbodemonderzoek
  • NEN-EN-ISO 9001:2015
  • BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018
  • SIKB BRL 6000 protocol 6001

Wilt u contact met één van onze adviseurs?

Projectontwikkeling