milieutechnisch adviesbureau bodemonderzoek

Advies met een praktische insteek

Praktisch en degelijk advies nodig voor een gecontroleerde en gecertificeerde aanpak van bodemverontreiniging? En dit volgens de laatste wet- en regelgeving? De specialisten van het Milieutechnisch Adviesbureau in Barneveld staan voor u klaar. Opdrachtgevers in de meest uiteenlopende branches kiezen voor ons vanwege onze flexibele aanpak. We leveren snel, denken mee in oplossingen en hanteren een scherpe marktconforme prijs.

Het Milieutechnisch Adviesbureau geeft een advies dat gestoeld is op de praktijk. Proactief, pragmatisch en praktisch

Projectontwikkelaars, (gemeentelijke) overheden en omgevingsdiensten, maar ook ondernemers, particulieren en adviesbureaus voor Ruimtelijke Ordening; ze kiezen voor het Milieutechnisch Adviesbureau omdat onze mensen een schat aan praktijkervaring hebben en op basis daarvan milieukundig advies kunnen leveren dat gestoeld is op die praktijk. Proactief, pragmatisch en praktisch.

Onze milieu-experts nemen de klant aan de hand en begeleiden hem door een woud aan regelgeving rondom bodemonderzoek, verontreiniging, vergunningverlening, grondverzet, tanksaneringen, en bodemsaneringen. De praktijk leert dat een investering in duidelijk milieukundig advies over het geheel genomen zeer kostenbesparend kan werken. Met een goed advies kan de opdracht namelijk op de juiste manier afgekaderd worden.

Als onderdeel van ons advies kunnen naast bodemonderzoek, milieukundige begeleiding en het verzorgen van partijkeuringen tevens asbestinventarisaties verzorgen en asfaltonderzoek (volgens de CROW publicatie 210) uitvoeren.

Partijkeuringen
In Nederland vindt veel grondverzet plaats. Grond wordt op de ene plaats ontgraven en op de andere hergebruikt. Degene die de grond toepast op zijn of haar terrein, is verplicht dit te melden. Dat kan op de website van meldpunt bodemkwaliteit. Het hergebruik van grond is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit. Dit schrijft onder andere voor dat grond voldoende onderzocht moet zijn. 

Bij het keuren van grond is de monsterneming een cruciale stap in het keuringsproces, onder andere door de heterogeniteit van de te keuren grond. Maar ook de herkomst van de grond en/of het voormalige gebruik is belangrijk om tot een adequate keuring te komen.

Partijkeuringen kunnen worden uitgevoerd op uitgegraven grond (in depot) of op grond die nog niet is uitgegraven (in vast profiel). We denken graag met u mee wat planning technisch de beste keus is. Daarnaast staan onze adviseurs voor u klaar om mee te denken over de meest optimale bestemming van de te keuren partij.

Snel en professioneel milieu kundig advies inwinnen?

  • Adviesdiensten in eigen beheer
  • Schat aan praktijkervaring
  • Pro-actief, pragmatisch, praktisch
  • Kostenbesparend
  • Uitgebreid dienstenpakket
  • NEN-EN-ISO 9001:2015
  • BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018
  • SIKB BRL 6000 protocol 6001

Wilt u contact met één van onze adviseurs?

Projectontwikkeling