Home > Holding > vmo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Kernwaarden voor MVO Vink: Terugdringing energiegebruik, emissiereductie CO2 en CH4 (stortgas), hergebruik van grondstoffen.

Sinds 2010 is Vink Aannemingsmaatschappij b.v. gecertificeerd voor ISO14001 (milieuzorgcertificaat). Deze stap naar certificering van ons milieuzorgsysteem is een vanzelfsprekende stap vooruit. Vink heeft hierbij een pragmatische aanpak gekozen die past bij een aannemingsmaatschappij. Duidelijke haalbare doelstellingen formuleren, en voorkomen van een slechts theoretische invulling van de norm.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan alleen als er de bewustwording van is onder het merendeel van het personeel. MVO begint niet op de werkvloer, evenmin begint MVO bij de directie. MVO is een proces waarvoor een breed draagvlak noodzakelijk is. Hiervoor is betrokkenheid van alle medewerkers van belang, dit wordt door de directie uitgedragen.

Klik op onderstaande links voor activiteiten waar Vink deze MVO op heeft toegepast.

Inhoud: