Home > Holding > stortgasinstallatie

Vermindering uitstoot Methaan (CH4) door stortgasinstallatie

 
stortgasOp de afvalverwerking komt op het stortgedeelte, welke al enkele jaren is afgedicht, methaan vrij. Dit methaan wordt d.m.v. een leidingsysteem naar een vast punt de warmtekrachtkoppeling gevoerd. 

Deze warmtekrachtkoppeling zet het stortgas om in elektriciteit die vervolgens gebruikt wordt om de mobiele puinbreker te laten draaien. Een aantal jaar geleden heeft Vink ervoor gezorgd dat het afvalbewerkingsterrein is voorzien van centrale stroompunten die gevoed worden door elektriciteit afkomstig van de warmtekrachtkoppeling.

Daarnaast wordt het percolaatwater (afkomstig uit gestort afval) wat in het verleden werd geloosd op het riool, geretourneerd in ingedroogde stortvakken. 

Stortplaats

Uit intern onderzoek is gebleken dat oud stortafval dat enkele jaren opgeslagen ligt in sterke mate was ingedroogd en daardoor minder gas produceerde. Door het percolaat te retourneren en te infiltreren in de ingedroogde stortvakken, brengt dit direct een vermindering van lozingskosten met zich mee en levert weer een verhoging van het rendement van de stortgasinstallatie.  Vink geeft op deze wijze invulling aan de maatschappelijke uitdaging om afval om te zetten in duurzame verantwoorde energiebronnen. 

 

 

terug