Home > Holding > slopengecertificeerd

Gecertificeerd slopen

Vink is sinds 2011 ook gecertificeerd om sloopwerkzaamheden uit te mogen voeren. Deze certificering breng met zich mee dat men vooraf al een duidelijk inzicht heeft van de vrijkomende materialen. Bij dit overzicht wordt dan tevens bekeken hoe men deze materialen duurzaam kan verwerken met daaraan gekoppeld zo min mogelijk transportbewegingen.

Dit levert voor de maatschappij een minimaal aantal transportbewegingen op en voor Vink zoveel mogelijk geladen auto’s  die rond rijden. Materiaal wordt daarbij zoveel mogelijk aan de bron (op het sloopwerk) gescheiden en daarna pas afgevoerd. Indien mogelijk kan er voor gekozen worden op ter plaatse met de mobiele puinbrekers  van Vink het puin te breken zodat er geen transportbewegingen naar een vaste locatie behoeven plaats te vinden. 

gecertificeerd slopen

terug