Home > Holding > recyclen

Hergebruik grondstoffen

Het doel van hergebruik van grondstoffen is de reductie van gebruik van primaire grondstoffen. Vink is goed in recyclen. Zo goed dat wij hier een complete bedrijfstak voor hebben.

Kunstgrasrecycling

Na een ontwikkelingsperiode van 7 jaar is Vink er in geslaagd versleten kunstgrasmatten vrijwel volledig en hoogwaardig te recyclen. De vrijkomende materialen worden als grondstof toegepast. Ook hebben wij een bewerking ontwikkelt om het infillzand weer geschikt te maken voor hergebruik. 

Kunstgras wint nog altijd aan populariteit voor sportvelden. De levensduur van kunstgras bedraagt maximaal 15 jaar, waarna de mat vervangen moet worden. Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een methode om deze grasmatten hoogwaardig te recyclen. De productie van nieuw kunstgras uit oude kunstgrasmatten is hiermee binnen handbereik gekomen. De producenten van kunstgrasmatten zijn enthousiast en zien dit ook als een eerste stap naar cradle-to-cradle.

De nieuw ontwikkelde installatie heeft een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton kunstgrasmatten per jaar. Met deze installatie kan 95% van het materiaal worden hergebruikt. De innovatie van onze recyclingmethode houdt kortweg in dat uit de matten zand en rubber worden gescheiden en dat de kunstgrasvezels geschikt gemaakt worden voor hergebruik. Een van de huidige toepassingen van gerecyclede kunstgrasvezels is ommanteling voor drainagebuizen, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij nieuw aan te leggen velden.

Zo is Vink verkozen tot winnaar van de innovatie-award 2012 op het gebied van het recyclen van kunstgras. 

Installatie Installatie Installatie

terug