Home > Holding > puinrecycling

Puinrecycling

Gyporec 131Cradle to cradle staat hoog in het vaandel bij de verwerking van afvalstoffen tot grondstoffen. Dit is ook de reden dat er bij de recycling een scheiding plaatsvind in het ontvangen van betonpuin en standaard puin. Zo wordt beton gerecycled tot betongranulaat en standaard puin tot een puingranulaat.  Omdat het gescheiden wordt biedt dit weer meer mogelijkheden om het materiaal beter in de markt af te zetten en daarmee een kwalitatief hoogwaardiger gecertificeerd product te kunnen afleveren.

Bij elk civieltechnisch werk komt er grond vrij. Deze grond wordt soms op dezelfde locatie hergebruikt, maar dat is niet altijd mogelijk. In dat geval krijgt de grond een andere bestemming. Om vraag en aanbod van de afzet van grond goed op elkaar af te stemmen, is Grondbank Barneveld opgericht.

De Grondbank bemiddelt tussen aanbieders en afnemers van grond en heeft de beschikking over een depot waar grond wordt opgeslagen tot het elders wordt afgezet. Eerst wordt het gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Wordt er geconstateerd dat er verontreinigingen in de grond aanwezig zijn dan kan Vink deze reinigen zodat er weer een kwalitatief schone grond uitkomt.

terug