Home > Holding > profit

Profit

 In de visie van Vink vallen onder Profit niet alleen de financiële prestaties van de onderneming zoals die zijn verwoord in onze financiële verslaglegging, maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage die Vink levert aan de samenleving. Kortom: de manier waarop Vink zaken doet. Veel van de bij People en Planet  vermelde initiatieven zijn in dit opzicht ook als voorbeelden van maatschappelijke toegevoegde waarde te zien. Specifieke voorbeelden die Vink in het kader van Profit heeft uitvoerd zijn:

  • Duurzame inkoop van materialen voor projecten;
  • Ontwikkeling en implementatie van een maatschappelijk georiënteerd sponsoringbeleid;
  • Verdere invoering en/of ontwikkeling van milieubeleid zoals vermeld in het KAM jaarverslag.

Vink is in de regio betrokken bij sponsering van diverse publieke aangelegenheden. Hierbij valt te denken aan de Ballonnenfiësta, Amaliabeurs, Middeleeuws winterfeest en de ondersteuning van vele plaatselijke sociale of maatschappelijke doelen in de vorm van verstrekking van hulpmiddelen zoals de toegangsbrug, hekwerk, rijplaten, afvalcontainers e.d. 

terug