Home > Holding > planet

Planet

Oog hebben voor de omgeving betekent voor Vink zowel rekening houden met de impact van al onze eigen activiteiten als rekening houden met de wens van opdrachtgevers om hun projecten op een duurzame manier uit te voeren of vorm te geven. Doelstellingen waarop Vink zich in dit kader richt, zijn:

• Minder CO2-uitstoot en energieverbruik
• Minder afval en betere afvalscheiding
• Verminderen van het grondstofgebruik en
toepassing van duurzame materialen zoals gerecycled puin.

Om de CO2 uitstoot te monitoren wordt er bij Vink jaarlijks door de KAM-coördinator de CO2 carbonfootprint gemaakt. Hiermee wordt inzichtelijk wat het energie- en brandstofverbruik van Vink is. Middels deze tool kan er ook gestuurd worden op het energie- en brandstofverbruik. Op alle locaties van Vink wordt afval gescheiden. Hierbij valt te denken aan papier, oliehoudend materiaal, ijzer, plastic en chemische stoffen en batterijen. 

terug