Home > Holding > people

People

Vink wil een duurzaam HR-beleid voeren, waarin een expliciete relatie wordt gelegd tussen welzijn en ontwikkeling van medewerkers, het strategisch beleid en de omgeving van de organisatie. Dit beleid staat ten dienste van de ambitie om  toonaangevend te zijn op het vlak van kwaliteit, duurzaamheid en winstgevendheid. Hiervoor heeft Vink zich de afgelopen  jaren ontwikkelen tot een ‘employer of choice’, ofwel een organisatie die aanspreekt, bindt en boeit. Zodat de kennis, openheid en diversiteit die daarvoor nodig zijn, zich als hoogste goed kunnen ontwikkelen.

Hiertoe heeft Vink een HR-beleid, dat gebaseerd is op de volgende punten:

  • Integratie tussen strategie, medewerkers en maatschappij;
  • Betrokkenheid van medewerkers bij de onderneming en de maatschappij;
  • Flexibiliteit in de mogelijkheden die ons bedrijf haar medewerkers biedt;
  • Kwaliteit van productie en dienstverlening.

Daarnaast blijft veiligheid altijd een punt van aandacht. In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. Veiligheid op en rond de bouwplaats vraagt om een voortdurende aandacht. Belangrijk uitgangspunt is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor een veilige bouwplaats en werkwijze. Vink wil alles in het werk stellen om de veiligheid van onze projecten te waarborgen en verwacht van medewerkers dat zij hetzelfde doen. Om die reden is Vink ook  VCA** gecertificeerd.

Afspraak is dan ook dat we de regels naleven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van onze projecten. We zorgen daarbij voor een goede en veilige werkplek. Vink verwacht van de medewerkers dat zij alle regels die gelden ook echt naleven en staat erop dat onveilige werksituaties meteen verholpen worden en gemeld worden aan de directe leidinggevenden. KAM coördinator, maar ook het eigen management verzorgt werkplekinspecties om op die manier ook met het werk op de bouwplaats betrokken te blijven. Uiteraard verplichten wij iedereen die op de bouwplaats werkt of de bouwplaats bezoekt, de veiligheidsinstructies te volgen. De veiligheidsinstructies staan ook vermeld in het eigen handboek VGM(Veiligheid Gezondheid en Milieu) Vink.

Wanneer Vink voor werkzaamheden, waarbij veiligheid een issue is, derden inschakelt maken we in principe alleen gebruik van onderaannemers die ook VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast worden projectspecifieke veiligheidsaspecten doorgesproken met medewerkers en onderaannemers tijdens specifieke startwerkbesprekingen en  maandelijkse toolboxmeetings.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bij Vink ook de social return verplichting ingevuld. Dit houdt in dat bij een opdracht een percentage van de loonkosten of van de aanneemsom wordt besteed aan werkervaringsplaatsen. Het uiteindelijke doel van social return is om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteunig niet aan het werk komen. Zo worden er bij Vink daadwerkelijk mensen ingezet als bijvoorbeeld sloper, of verkeersregelaar vanuit de social return gedachte.

terug