Home > Holding > brandstofreductie

Brandstofreductie en Emissie

Brandstof is een van de grootste kostenposten voor Vink, met een groot auto- en machinepark is energiegebruik een belangrijk agenda-item voor het bedrijf. Brandstofreductie leidt tot een lagere CO2 uitstoot, èn tot lagere kosten.

Om dit te bereiken heeft Vink een aantal projecten uitgevoerd om het brandstofgebruik en tevens het verbruik van fossiele grondstoffen te reduceren.

 

CO2 reductie

 

 

 

 

 

 

terug