11 september 2020

Herstructurering en veranderingen binnen de bedrijfsleiding van Vink

In ruim 90 jaar tijd is Vink uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf met een prachtige klantenkring en betrokken medewerkers. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd denken we al ruime tijd na hoe we de continuïteit van deze mooie onderneming kunnen borgen, juist ook in deze uitdagende en onzekere tijd. Daar willen we u graag over informeren.

Het is inmiddels namelijk duidelijk dat de volgende Vink-generatie niet de ambitie heeft om de diverse bedrijven binnen de Vink Holding B.V., haar dochterbedrijven en de daaraan gelieerde ondernemingen in de huidige samenstelling voort te zetten. Ook leeft de wens bij Rob Vink om een nieuwe uitdaging buiten het familiebedrijf aan te gaan.

Om deze redenen hebben we in de afgelopen maanden nagedacht over de herstructurering van Vink en een nieuwe invulling van de bedrijfsleiding. De eerste stappen hebben we inmiddels gezet binnen Vink Aannemingsmaatschappij B.V., Vink Electrotechnisch Installatiebureau B.V. en Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. Hier zijn managementtaken gedelegeerd naar medewerkers, die nu ook al een leidinggevende functie in deze onderneming uitoefenen. Uiteraard krijgen zij ook de bij die taken behorende bevoegdheden.

Transportbedrijf H. Vink en Zonen B.V. en Vink Beton B.V. worden vooralsnog onder de directie van Vink Holding B.V. voortgezet. Ook over Afvalverwerking Vink B.V. zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Kortgeleden is voor het afvalbewerkingsterrein aan de Wencopperweg een ontwerp-vergunning gepubliceerd. De voorschriften van die vergunning en het feit dat de maximale stortcapaciteit van de stortplaats binnen enkele jaren wordt bereikt, geven ons voldoende stof om de komende maanden samen met onze adviseurs na te denken over de toekomst van het afvalverwerkingsbedrijf.

Binnen Vink Holding B.V. gold tussen ons geen exact afgebakende functieverdeling. De afgelopen jaren is er wel een min of meer spontane functieverdeling ontstaan. Zo hield Henk zich vooral bezig met het afvalbedrijf en het transportbedrijf, terwijl Rob zich met name richtte op Vink Aannemingsmaatschappij B.V., Vink Electrotechnisch Installatiebureau B.V.  en Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.

Nu voor deze dochterbedrijven van Vink ervaren en deskundige managers zijn aangesteld, heeft Rob besloten om per 31 december 2020 terug te treden als directeur-aandeelhouder. Hij zal zijn aandelen overdragen aan Henk, die als enig aandeelhouder de herstructurering van Vink Holding B.V. verder zal doorvoeren.

Hoewel de genomen besluiten geen directe invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden en de contacten met cliënten en opdrachtgevers op dezelfde wijze worden voortgezet, meenden we er goed aan te doen om u te informeren over onze plannen en besluiten.

Henk en Rob Vink

Projectontwikkeling