Luchtfoto Vink Valkseweg (2)

Dirk van de Streek
KAM-coördinator

T   0342 406 405
E   kam@vink.nl

Certificeringen
Vink Holding b.v.

Vink Grondstoffen b.v.
Vink Beton b.v.
Vink Holding b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

09-06-2022 tot 14-07-2025

Kwaliteitsmanagementsysteem voor de omschreven activiteiten van:

Vink Grondstoffen b.v.
Vink Beton b.v.

Vink Holding b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 14001:2015

14-11-2022 tot 27-09-2025

Milieumanagementsysteem voor de omschreven activiteiten van:

Vink Grondstoffen b.v.
Vink Beton b.v.

Vink Holding b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

VCA *

14-06-2022 tot 04-06-2025

Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0

Vink Grondstoffen b.v.
Vink Beton b.v.

Vink Grondstoffen b.v.
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 2506-1

Onbepaalde tijd

Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton

Vink Grondstoffen b.v.
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 2506-1

Onbepaalde tijd

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling

Vink Grondstoffen b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 2506-2

Onbepaalde tijd

Recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw

Vink Grondstoffen b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 9321

Onbepaalde tijd

NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) industriegrind

Vink Beton b.v.
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 1801

Onbepaalde tijd

Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C55/67:
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m zeer vloeibaar

Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 9338

Onbepaalde tijd

Milieuhygiënische kwaliteit van cementgebonden mortels 2016-06-17 afgegeven conform het KIWA reglement voor certificatie

Meer weten over onze certificeringen?

Projectontwikkeling