Luchtfoto Vink Valkseweg (2)

Dick Rozendaal
Manager Personeels- en KAM- zaken
& Veiligheidskundige

T   0342 406 432
E   d.rozendaal@vink.nl

 

Certificeringen

Hier vindt u per B.V. van Vink onze certificeringen:

Vink Holding B.V.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

14-07-2019 tot 14-07-2022

Kwaliteitsmanagementsysteem

Vink Holding B.V.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 14001:2015

27-09-2019 tot 27-09-2022

Milieumanagementsystemenvoor de activiteiten van Vink Aannemingsmaatschappij b.v.

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB protocol 7701, 7702 en 7711

15-09-2018 tot 15-09-2021

Productcertificaat voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen (vervangt de BRL 2319 en 2362)

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
902
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K902

Vanaf 15-08-2017

KIWA-procescertificaat voor sanering van HBO- en dieseltanks

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
903
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K903

Vanaf 01-01-2018

Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten Onder- en bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten)

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
904
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K904

15-06-2016

KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB protocol 7000 / 7001

tot 23-09-2023

Procescertificaat uitvoering bodemsanering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

VCA **

03-06-2021 tot 04-06-2022

Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

SVMS-007

15-10-2018 tot 20-06-2023

Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-9321

Vanaf 11-08-2020

NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) industriegrind

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-329/6

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-103/17

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-292/8

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 1801

Onbeperkt

Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C45/55 · in alle milieuklassen · in de consistentieklassen droog t/m zeer vloeibaar Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37 Betonmortel – levering op samenstelling

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 9338

Onbeperkt

NL-BSB-productcertificaat voor levering van: Betonmortel – toepassing als vormgegeven bouwstof

Vink Beton b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

VCA **

03-06-2021 tot 04-06-2022

Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0

Vink Beton b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

Productcertificaat op basis van BRL 9338

Onbeperkt

“Milieuhygiënische kwaliteit van cementgebonden mortels” 2016-06-17 afgegeven conform het KIWA reglement voor certificatie.

Grondbank Barneveld b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-9335

15-09-2018 tot 15-09-2021

NL-BSB: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB individuele partijen productcertificaat voor grond

Grondbank Barneveld b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB 7500 protocol 7510

21-01-2020 tot 19-01-2023

Procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

19-12-2018 tot 19-12-2021

Advies en begeleiding van bodemsaneringen Uitvoering en advies van bodem- en bouwstofonderzoeken

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002, 2018

15-02-2019 tot 15-02-2022

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor de SIKB

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

SIKB BRL 6000 protocol 6001

14-07-2019 tot 23-07-2023

Procescertificaat begeleiding bodemsanering

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
InstallQ-logo-RGB
Norm

Geldigheid

Omschrijving

REG

2021

Gastechnische erkenningsregeling Watertechnische erkenningsregeling Elektrotechnische erkenningsregeling

Afvalverwerking Vink b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

11-12-2017 tot 14-07-2022

Kwaliteitsmanagementsysteem

Afvalverwerking Vink b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 14001:2015

27-09-2019 tot 27-09-2022

Milieumanagementsystemen

Meer weten over onze certificeringen?

Projectontwikkeling