Luchtfoto Vink Valkseweg (2)

Dick Rozendaal
Manager Personeels- en KAM- zaken
& Veiligheidskundige

T   0342 406 432
E   d.rozendaal@vink.nl

 

Certificeringen

Hier vindt u per B.V. van Vink onze certificeringen:

Vink Holding B.V.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

14-07-2019 tot 14-07-2022

Kwaliteitsmanagementsysteem

Vink Holding B.V.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 14001:2015

27-09-2019 tot 27-09-2022

Milieumanagementsystemenvoor de activiteiten van Vink Aannemingsmaatschappij b.v.

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB protocol 7701, 7702 en 7711

15-09-2018 tot 15-09-2021

Productcertificaat voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen (vervangt de BRL 2319 en 2362)

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
902
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K902

Vanaf 15-08-2017

KIWA-procescertificaat voor sanering van HBO- en dieseltanks

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
903
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K903

Vanaf 01-01-2018

Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten Onder- en bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten)

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
904
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-K904

15-06-2016

KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB protocol 7000 / 7001

tot 23-09-2023

Procescertificaat uitvoering bodemsanering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

VCA **

04-06-2019 tot 04-06-2022

Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

SVMS-007

15-10-2018 tot 20-06-2023

Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-9321

Vanaf 11-08-2020

NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) industriegrind

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-329/6

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
komo met r
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-103/17

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

Vink Aannemingsmaatschappij b.v
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BG-292/8

vanaf 01-20-2020

Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 1801

Onbeperkt

KOMO-Attest met productcertificaat voor levering van betonmortel op samenstellingen

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-9338

Onbeperkt

Betonmortel in diverse sterkteklassen en vloeistofdichte betonconstructie in sterkteklasse C30/37

Vink Beton b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL 1801

Onbeperkt

NL-BSB: Productcertificaat voor toepassing als vormgegeven bouwstof

Grondbank Barneveld b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL-9335

15-09-2018 tot 15-09-2021

NL-BSB: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB individuele partijen productcertificaat voor grond

Grondbank Barneveld b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB 7500 protocol 7510

21-01-2020 tot 19-01-2023

Procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

19-12-2018 tot 19-12-2021

Advies en begeleiding van bodemsaneringen Uitvoering en advies van bodem- en bouwstofonderzoeken

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002, 2018

15-02-2019 tot 15-02-2022

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor de SIKB

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

SIKB BRL 6000 protocol 6001

14-07-2019 tot 23-07-2023

Procescertificaat begeleiding bodemsanering

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

REG

2018

Gastechnische erkenningsregeling

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

REW

2018

Watertechnische erkenningsregeling

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

REI

2018

Elektrotechnische erkenningsregeling

Afvalverwerking Vink b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 9001:2015

11-12-2017 tot 14-07-2022

Kwaliteitsmanagementsysteem

Afvalverwerking Vink b.v.
Norm

Geldigheid

Omschrijving

NEN-EN-ISO 14001:2015

27-09-2019 tot 27-09-2022

Milieumanagementsystemen

Meer weten over onze certificeringen?

Projectontwikkeling