Wijzigingen bij aanvragen afvalstroomnummer per 1 oktober 2022

Met ingang van 1 oktober 2022 dienen bedrijven te melden met het handelsregisternummer (KVK-nummer) in plaats van het AMICE-bedrijfsnummer. Vanaf 1 oktober 2022 is het in verband met gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk om nieuw aangemaakte afvalstroomnummers te melden met een AMICE-bedrijfsnummer. Meldingsplichtige bedrijven zijn dan verplicht te melden met een handelsregisternummer (KVK-nummer). Voor een […]

Openingstijden Afvalverwerking Vink

Na een proefperiode van de openingstelling op zaterdag bij Afvalverwerking Vink zijn we tot de conclusie gekomen dat dit economisch niet haalbaar is. Na 23-07-2022 is de afvalverwerking op zaterdag weer gesloten en kan er op zaterdag geen afval meer aangeleverd worden. Doordeweeks kunnen particulieren en bedrijven tussen 7.00 en 16.30 uur aan de Wencopperweg […]

Afvalverwerking Vink investeert in opwekking duurzame energie

Afvalverwerking Vink B.V. heeft op 1 juni 2022 zijn gloednieuwe WKK-installatie in gebruik genomen. Deze installatie is geleverd door het hierin gespecialiseerde bedrijf 2G Energy AG uit het Duitse Heek nabij Enschede. Via de warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) wordt het gereinigde stortgas afkomstig uit de stortplaats van Afvalverwerking vink B.V. omgezet naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Voordat er […]

Projectontwikkeling