Werken aan schoon drinkwater

In Noord-Holland verving Vink een natronloog-installatie. De eisen waren streng. Het betrof een project in een waterproductiebedrijf dat continu moet doordraaien. Waterleidingbedrijven winnen grond- of oppervlaktewater en zuiveren dit tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is. Zij leveren in Nederland elke dag 3 miljard liter zuiver en streng gecontroleerd drinkwater, dat tot het beste […]