Van afval naar grondstof op Harselaar-Zuid

Een economie waarin we niets meer weggooien? In 2050 moet het zover zijn. Op Harselaar-Zuid draagt het Barneveldse Vink daar letterlijk een steentje aan bij, door afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Lees meer over dit artikel in het Magazine Business in Barneveld.

Veiligheid voorop bij Afvalverwerking Vink

In deze donkere dagen vraagt Afvalverwerking Vink nog eens nadrukkelijk aandacht voor uw en onze veiligheid en in het bijzonder zichtbaarheid. Zien en zorgen dat je gezien wordt; niet alleen in het verkeer, maar ook op onze locatie aan de Wencopperweg. We willen u graag nog eens wijzen op de maximum snelheid op ons terrein […]

Afvalverwerking Vink investeert in opwekking duurzame energie

Afvalverwerking Vink B.V. heeft op 1 juni 2022 zijn gloednieuwe WKK-installatie in gebruik genomen. Deze installatie is geleverd door het hierin gespecialiseerde bedrijf 2G Energy AG uit het Duitse Heek nabij Enschede. Via de warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) wordt het gereinigde stortgas afkomstig uit de stortplaats van Afvalverwerking vink B.V. omgezet naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Voordat er […]

Projectontwikkeling