Home > Afvalverwerking > Diensten

Afvalverwerking

Afvalberging

Vink heeft een afvalberging met een capaciteit van 5,2 miljoen m3. Op dit gebied is Vink één van de grootste particuliere ondernemers in Nederland. De laatste jaren hebben activiteiten op het gebied van overslag, scheiding en recycling een enorme groei doorgemaakt binnen de 40 hectare grond die Vink in Barneveld ter beschikking heeft voor dit doel.

Bij de afvalberging wordt gewerkt volgens de meest recente IBC-normen (Isoleren, Beheersen en Controleren). Zo worden afvalstoffen zodanig verwerkt dat ze nooit in aanraking kunnen komen met de bodem en het grondwater.

Containerdienst

Voor elke bouwlocatie een passende container, dat is het motto van de containerdienst. Vink beschikt over containers die variëren van 6 tot en met 40 m3 inhoud, zowel in een open als een gesloten uitvoering. Voor een zorgvuldige afvalscheiding gebruikt Vink afzet- en portaalarmcontainers die op iedere bouwlocatie te gebruiken zijn.

Transport

Voor het transport van de containers werkt Vink nauw samen met Van Leusden uit Wageningen, een bedrijf waar Vink mede-eigenaar van is, met veel ervaring in het transport van containers. Door deze samenwerking kan het grootste deel van Nederland vanuit twee centraal gelegen locaties worden bediend.

Inzameling bedrijfsafval

Naast containers voor het inzamelen van bouw- en sloopafval beschikt Vink over een containerdienst die gespecialiseerd is in de inzameling van bedrijfsafval. Dagelijks leegt deze dienst de afvalcontainers van instellingen en bedrijven. Vink heeft daarvoor containers beschikbaar van 240 tot 4400 liter. Dankzij de combinatie van gemotiveerd personeel, flexibiliteit en de inzet van modern materieel, biedt Vink instellingen, bedrijven en particulieren een totaaloplossing voor de afvoer van alle vormen van (bedrijfs)afval.

Afvalberging

Volgens de laatste voorschriften en richtlijnen verwerkt de afvalberging dagelijks afvalstoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik en die ook niet verbrand kunnen worden. De afvalberging is voorzien van een Warmte Kracht Installatie waarmee de gassen die vrijkomen in de afvalberging, worden opgevangen en omgezet in groene stroom.

Overslagstation

Op dezelfde locatie als de afvalberging heeft Vink een overslagstation voor alle mogelijke vormen van afval. Dit overslag- station bewerkt het afval waarna het grootste deel dient als grondstof voor producten van eindverwerkers in binnen- en buitenland. De eveneens op deze plek gestationeerde puinbreker, levert jaarlijks grote hoeveelheden gecertificeerd betongranulaat aan afnemers in de wegenbouw en betonindustrie.