Home > Afvalverwerking > Acceptatiereglement, algemene voorwaarden, instructies en verkeersregels

Afvalverwerking

Acceptatiereglement, algemene voorwaarden, instructies en verkeersregels

Binnen Afvalverwerking Vink b.v. gelden een aantal regels voor acceptatie van afval. Ook gelden de algemene voorwaarden en instructies op het terrein. Hieronder vind u een korte uitleg.

Acceptatiereglement

Binnen Afvalverwerking Vink b.v. is voor de acceptatie van afvalstoffen een acceptatiereglement van toepassing. Dit regelement beschrijft de toelaatbare afvalstoffen en handelswijze. U kunt het meest recente acceptatiereglement hier downloaden.

Algemene voorwaarden

Binnen Vink Holding b.v. gelden algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. U kunt een exemplaar hier downloaden of een papieren exemplaar opvragen via administratie@vink.nl.

Instructies en verkeersregels

Afvalverwerking Vink b.v. is gevestigd aan de Wencopperweg 33 te Barneveld. Wij hebben ook een vermelding op Google Maps.

Op het bedrijfsterrein van Afvalverwerking Vink b.v. gelden de volgende instructies en verkeersregels:

Lees onderstaand document voor meer informatie:

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Afvalverwerking Vink b.v.:

Acceptatie afvalstoffen, offertes en tarieven:
Afvalverwerking Vink b.v.
T.a.v. afvalstroommanagement
Postbus 99
3770 AB Barneveld
T +31 (0) 342 406 413
afval@vink.nl

Weegbrug, afvalstroomnummer en overige logistieke processen:
Afvalverwerking Vink b.v.
Wencopperweg 33
3771 PN Barneveld
T +31 (0) 342 406 433
E afvalstoffen-05W03@vink.nl