4 juli 2022

Afvalverwerking Vink investeert in opwekking duurzame energie

Afvalverwerking Vink B.V. heeft op 1 juni 2022 zijn gloednieuwe WKK-installatie in gebruik genomen. Deze installatie is geleverd door het hierin gespecialiseerde bedrijf 2G Energy AG uit het Duitse Heek nabij Enschede. Via de warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) wordt het gereinigde stortgas afkomstig uit de stortplaats van Afvalverwerking vink B.V. omgezet naar duurzaam opgewekte elektriciteit.

Voordat er een keuze gemaakt kon worden welke installatie het meest geschikt is voor het nuttig toepassen van het stortgas van Afvalverwerking Vink B.V. is er door betrokken medewerkers van Vink en extern ingehuurde specialisten veel energie gestoken in de voorbereiding en uitwerking van deze specifieke activiteit.

Het nuttig toepassen van stortgas is een zeer specifiek en complex proces, omdat de kwaliteit van het stortgas niet vooraf te regelen is en men afhankelijk is van de biochemische processen in het stort. Het uit de stortplaats onttrokken stortgas dient gezien de aanwezige verontreinigingen in het stortgas eerst gereinigd te worden voordat het geschikt is om toegepast te worden in de WKK-installatie.

Met deze installatie kan er per jaar van circa. 5.800.000 m3 stortgas circa 9.000.000 kWh groene stroom worden opgewekt.

Deze zelf opgewekte groene energie wordt gedeeltelijk gebruikt voor de energie behoefte van de eigen recycling activiteiten op het recycling terrein van Afvalverwerking Vink B.V. De overige duurzaam opgewekte energie wordt geleverd op het stroomnet, zodat ruim 2250 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien.

Met de ingebruikname van de WKK installatie draagt Afvalverwerking Vink B.V. als leverancier van groene energie bij aan de benodigde energietransitie.

Projectontwikkeling