Afvalverwerking/op- en overslag

Raymond Giesen

Raymond Giesen
Bedrijfsleider Afvalverwerking

T   0342 406 406
E   r.giesen@vink.nl

 

Stort van niet recyclebaar of te verbranden afval

Het overgrote deel aan afvalstromen in Nederland kan opnieuw verwerkt worden tot grondstoffen en energie. Maar voor residuen die níet verbrand of gerecycled kunnen worden is opslag nodig. Vink beschikt over een van de grootste en best geoutilleerde stortplaatsen van Nederland. Bedrijven kunnen hier hun afval conform de geldende wet- en regelgeving laten verwerken.

Stort van niet recyclebaar afval

De kracht van Vink? We ontzorgen asbestsaneerders, sorteerbedrijven en afvalinzamelaars volledig bij het verwerken van niet te recyclen of te verbranden afvalstoffen. Zo begeleiden we u bij het aanvragen van een Afval Stroom Nummer (ASN). Of ondersteunen we u bij het regelen van een ontheffing voor specifieke afvalstromen. Onze ervaren stortspecialisten schakelen snel en nemen veel papierwerk uit handen, waardoor u geen kostbare tijd verliest.

Tegen een scherp tarief niet recyclebare of te verbranden afval storten, onder deskundige begeleiding

Moderne stortplaats in centraal Nederland

Onze stortplaats bevindt zich letterlijk in het midden van het land. Goed bereikbaar via de A1 en de A30 en slechts enkele honderden meters van de afrit Barneveld/Harselaar. De stort locatie is via de interne infrastructuur goed bereikbaar, waardoor de te storten afvalstromen van onze relaties, in samenwerking met onze deskundige medewerkers, efficiënt verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen we ook grootschalige en complexe restafvalstromen op een goede manier verwerken. 

Afvalstroomnummer (ASN) aanvragen

Wie afval wil storten dient daarvoor een afvalstroomnummer (ASN) aan te vragen. Zonder afvalstroomnummer kan een afvalstroom namelijk niet geaccepteerd worden. Voordat een afvalstroomnummer wordt afgegeven moet alle informatie rondom de herkomst en de samenstelling van de afvalstroom gedefinieerd zijn. Daarnaast dient er een bewijs overlegd te worden dat een partij  niet gerecycled of verbrand kon worden.

Waarom kiest u voor de afvalstort van Vink?

          Openingstijden:

          Locatie:

          Innamestop asbest:

Meer weten over afvalverwerking van Vink?

Projectontwikkeling