Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > van Damstraat

Aannemingsmaatschappij

Herontwikkeling Hoek van Damstraat te Putten

 

Locatie                          Van Damstraat te Putten
Opdrachtgever Woningstichting Putten
Werkzaamheden Design & construct, asbestsanering, sloopwerk,
archeologisch onderzoek, bodemsanering en terreininrichting
Looptijd 2015 - 2017

 

De Woningstichting Putten realiseert op de hoek van de van Damstraat, Da Costastraat en de Garderenseweg te Putten 36 nieuwe woningen. De 26 bestaande  woningen zijn ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling door Vink Aannemingsmaatschappij gesloopt.


De nieuwe woningen worden in verschillende woningtypologieën gerealiseerd. Als onderdeel van de herontwikkeling zal het openbaar gebied door Vink opnieuw worden ingericht.