Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Groene Woud Woudenberg

Aannemingsmaatschappij

Bouwrijp maken Het Groene Woud planfase 5 te Woudenberg

Locatie Het Groene Woud fase 5 te Woudenberg
Opdrachtgever Gemeente Woudenberg
Werkzaamheden
Looptijd 2016 - 2017

Voor de gemeente Woudenberg wordt de 5e fase van nieuwbouwplan het Groene Woud bouwrijp gemaakt. Het werkt bestaat o.a.: >Opbreek- en opruimwerkzaamheden; Ontgraven, keuren en afvoeren grond; Ontgraven van cunetten en watergangen; Leveren en aanbrengen riolering (HWA en DWA); Leveren en aanbrengen oever- en bodembescherming en uitstroomvoorzieningen; Leveren en aanbrengen van wegfunderingen en tijdelijke verhardingen.