Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Fort de Pol

Aannemingsmaatschappij

Fort de Pol fase 2 te Zutphen

Locatie Letlandsestraat te Zutphen
Opdrachtgever Gemeente Zutphen / Programmabureau de Mars
Werkzaamheden Bodemsanering, afdekking, drainage
Looptijd 2011 - 2012

Fort de Pol is een voormalige stortplaats te Zutphen. Vink Aannemingsmaatschappij is in het verleden al bezig geweest op deze locatie. Voor fase 2 hebben wij de bodemsanering uitgevoerd en het geheel afgedekt.