Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > De Lathmer

Aannemingsmaatschappij

De Lathmer te Wilp

Locatie Molenalee 50 te Wilp
Opdrachtgever Stichting Zozijn Zorg
Werkzaamheden Woonrijp maken, sloopwerk, asbestsanering, grond- en rioleringswerk, terreininrichting, groeninrichting, wegverhardingen, beschoeiing, etc.
Looptijd 2014 - 2015

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor Zozijn. Deze stichting voor mensen met een beperking heeft als doel: dat door zorg, ondersteuning of begeleiding, een cli