Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > CNA Huis ter Heide

Aannemingsmaatschappij

Camp New Amsterdam te Huis ter Heide

Locatie CDolderseweg 34 te Huis ter Heide
Opdrachtgever Stout Bouwonderneming b.v.
Werkvorm Onderhands
Status 2014 - 2016

In opdracht van Stout Bouwonderneming b.v. zullen wij in 2014 - 2015 bouw- en woonrijpwerkzaamheden uitvoeren voor het realiseren van een multifunctioneel hoofdgebouw voor de Koninklijke Marechaussee. Het betreft hier de afdeling Brigade Speciale Beveiliging. Het nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw zal bestaan uit totaal vijf bouwlagen. Het gebouw bevat kantoren, werkplaatsen, logistiek centrum, opslagruimten, legering, kantine, sportfaciliteiten en parkeervoorzieningen. In de oorlogsjaren is dit gebied zwaar gebombardeerd en daarvoor zal het overgrote deel van het grondwerk uitgevoerd worden onder WSCS-OCE condities. Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: Opbreken diverse verhardingen (asfalt-, beton- en elementverhardingen; Diverse opbreek- en opruimingswerkzaamheden; Ca 7.000 m3 grond gecontroleerd ontgraven en vervoeren onder WSCS-OCE condities; Grond scheiden in deelstromen met beveiligd materieel conform WSCS-OCE condities; Aanbrengen gas, water en (druk)riolering; Aanbrengen ca 2.500 m hoogspanningskabels; Aanbrengen ca 5.000 m laagspanningskabels; Aanbrengen datakabels (glasvezel en koper); Aanbrengen lichtmasten en armaturen; Aanbrengen gesloten en elementverhardingen; Aanbrengen ca 700 m hekwerk v.z.v. speedgates en tourniquettes; terreininrichting en groenvoorzieningen Uitvoerperiode 2014 - 2016