Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Diensten > Milieukundige begeleiding van bodemsanering

Milieutechnisch Adviesbureau

Milieukundige begeleiding van bodemsanering

Vink MAB is een onafhankelijke partij bij de beoordeling van het resultaat van een sanering, wat in het belang is van de opdrachtgever. Tevens is milieukundige begeleiding vanuit de Wet Bodembescherming verplicht tijdens de uitvoering van een bodemsanering. Wij voeren milieukundige begeleiding uit onder het BRL SIKB 6000 certificaat.

De milieukundige begeleiding heeft een taak in de sturing van het saneringsproces zoals:
• het aangeven van de verontreinigingsgrenzen; 
• het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond en afvalstromen; 
• de naleving van vergunningen; 
• (tussen)bemonsteringen; 
• toezicht op grondwateronttrekkingsystemen. 

Daarnaast heeft de milieukundige begeleiding de in de Wet Bodembescherming vastgelegde taak van verificatie van het saneringsresultaat. Dit houdt in dat de milieukundige begeleiding vaststelt of de
saneringsdoelstelling is bereikt, zoals die is vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan. In dat verband wordt uitgevoerd:
• eindbemonstering en controle; 
• opstellen van een evaluatierapport; 
• voeren van voorgeschreven administratie.