Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Diensten > Milieukundig bodemonderzoek

Milieutechnisch Adviesbureau

Milieukundig bodemonderzoek

 

Een betrouwbaar inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt een belangrijk aspect bij onder andere onroerende zaaktransacties, verlening van omgevingsvergunningen (bouwen), meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en functiewijzigingen. Vink MAB is gespecialiseerd in de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek in brede zin en voert veldonderzoek uit onder BRL SIKB 2000 certificaat.

Ons onderzoek omvat:
• Historisch (bodem)onderzoek;
• Verkennend bodemonderzoek;
• Nader bodemonderzoek; 
• Calamiteiten;
• Bodembeheersplan;
• Second opinion.

Een specialisatie is onderzoek naar asbest, bestaande uit:
• Vooronderzoek asbest; 
• Visuele inspectie; 
• Asbestonderzoek in bouw- en sloopafval en puin(granulaat); 
• Asbestonderzoek in grond; 
• Opstellen van een asbestsaneringsplan; 
• Milieukundige begeleiding tijdens asbestsanering. 

In het kader van bodemsanering verzorgen wij:
• Het uitvoeren van saneringsonderzoek en het opstellen van een saneringsplan; 
• Begeleiding en directievoering bij saneringen; 
• Beoordeling op praktische haalbaarheid van saneringsplannen en second opinion.