Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Algemene informatie

Milieutechnisch Adviesbureau

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is actief op het gebied van bodemonderzoek en begeleiding van bodemsanering sinds het begin van de jaren ‘90. Betrokkenheid en een gedegen aanpak hebben er sinds de start van de activiteiten toe geleid dat vele partijen het Milieutechnisch Adviesbureau kennen als een betrouwbare en deskundige partner.

De grote variëteit aan projecten heeft Vink in staat gesteld uiteenlopende bodemvraagstukken op te lossen en milieu- en RO-gerelateerde zaken te behandelen.

Het Milieutechnisch Adviesbureau beschikt over een team zeer ervaren, geïnspireerde, multidisciplinaire medewerkers, die allen gekwalificeerd en gecertificeerd zijn voor hun taken. Het Adviesbureau is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001:2015, BRL SIKB 2000, Protocollen 2001, 2002 en 2018, BRL SIKB 6000, Protocol 6001. De schaalgrootte van het bedrijf draagt bij aan een evenwichtige combinatie van bezieling, vaardigheden en deskundigheid.