Binnen Afvalverwerking Vink b.v. gelden een aantal regels voor acceptatie van afval. Ook gelden de algemene voorwaarden en instructies op het terrein. Hieronder vind u een korte uitleg.

Acceptatiereglement

Binnen Afvalverwerking Vink b.v. is voor de acceptatie van afvalstoffen een acceptatiereglement van toepassing. Dit reglement beschrijft de toelaatbare afvalstoffen en handelswijze. U kunt het meest recente acceptatiereglement hier downloaden.

Algemene voorwaarden

Binnen Vink Holding b.v. gelden algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. U kunt hier een exemplaar downloaden of een papieren exemplaar opvragen via administratie@vink.nl.

Instructies en verkeersregels

Afvalverwerking Vink b.v. is gevestigd aan de Wencopperweg 33 te Barneveld. Wij hebben ook een vermelding op Google Maps.

Lees dit document voor alle instructies rondom de weeglocatie van Afvalverwerking Vink

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Afvalverwerking Vink b.v.:

Acceptatie afvalstoffen, offertes en tarieven:
Afvalverwerking Vink b.v.
T.a.v. afvalstroommanagement
Postbus 99
3770 AB Barneveld
T +31 (0) 342 406 413
afval@vink.nl

Weegbrug, afvalstroomnummer en overige logistieke processen:
Afvalverwerking Vink b.v.
Wencopperweg 33
3771 PN Barneveld
T +31 (0) 342 406 433
afvalstoffen-05W03@vink.nl

Projectontwikkeling