Afvalverwerking/op- en overslag

foto-volgt-snel

Tonny Wernsen
Commercieel medewerkster

T   0342 406 413
E   t.wernsen@vink.nl

Bel mij terug

Aanvragen ASN

Aanvragen van een afvalstroomnummer overige afvalstoffen
Indien u afvalstoffen wilt komen aanleveren, kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van het formulier digitaal omschrijvingsformulier overige afvalstoffen. De afvalstoffen die u wilt komen aanleveren zijn in principe allemaal recyclebaar en/of door het bevoegd gezag goedgekeurd te accepteren zonder verdere bewijslast.

De volgende afvalstoffen vallen onder dit omschrijvingsformulier

Asbest
Asbestvrij materiaal
Bedrijfsafval
Bouw en sloopafval
Dakafval
Folie
Groenafval
Groente- Fruit- en Tuinafval

 Glas
 Houtafval
 Huishoudelijk afval
 Karton
 Kunststof afval
 Papier
 Rubber

Aanvragen van een afvalstroomnummer te storten afvalstoffen

Wanneer u afvalstoffen wilt komen aanleveren die niet in bovengenoemde lijst vermeld staan, veranderen per 1 januari 2014 een aantal regels op het gebied van aanleveren van gegevens. Vanaf die datum worden de eisen op het gebied van het storten van afvalstoffen op basis van de wet- en regelgeving met betrekking tot het Besluit stortplaatsen en stortverboden (Bssa), welke vanaf 1 januari 2013 van kracht is geworden, verder aangescherpt. De provincie zal alleen nog ontheffing verlenen voor het storten van afvalstoffen wanneer is voldaan aan de Regeling verklaring stortverbod 2013. Indien aan de gestelde eisen genoemd in deze regeling is voldaan zal de provincie voor deze afvalstroom een ontheffing afgeven.

Deze regeling geldt overigens alleen voor te storten afvalstoffen en niet voor asbest! Wilt u asbest komen storten dan kunt u gewoon gebruik blijven maken van het digitaal omschrijvingsformulier overige afvalstoffen.

Concreet houdt dit in dat u dient te voldoen aan een volledige beschrijving van de afvalstof inclusief de samenstelling van de afvalstof. Daarnaast dient u foto’s en bewijzen van afwijzingen toe te zenden om een aanvraag voor deze afvalstroom definitief te maken. Wij adviseren u deze gelijktijdig als bijlage in de e-mail bij de verzending van het omschrijvingsformulier te voegen. U dient voor deze aanvraag het digitaal omschrijvingsformulier te storten afvalstoffen te gebruiken.

Onderaan deze pagina vindt u meer links met informatie op het gebied van genoemde regelgeving. 

Op het gebruik van het digitaal omschrijvingsformulier zijn de algemene voorwaarden en het acceptatiereglement van toepassing.

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de afvalverwerking. De contactgegevens vindt u rechtsboven deze pagina.

 

 

Meer weten over beton van Vink?

Projectontwikkeling