Afvalverwerking/op- en overslag

Tonny Wernsen
Commercieel medewerkster

T   0342 406 413
E   t.wernsen@vink.nl

Aanvragen Afvalstroomnummer (ASN)

Aanvragen van een afvalstroomnummer (ASN) overige afvalstoffen
Indien u afvalstoffen wilt komen aanleveren, kunt u gebruik maken van het digitaal aanvraagformulier afvalstroomnummer, zodat de aangeboden afvalstoffen conform wet- en regelgeving en het AO- en IC-beleid van Afvalverwerking Vink b.v. verwerkt kunnen worden.

De volgende afvalstoffen vallen onder dit omschrijvingsformulier:

Asbest
Asbestvrij materiaal
Bedrijfsafval
Bouw en sloopafval
Dakafval
Folie
Groenafval
Groente- Fruit- en Tuinafval

 Glas
 Houtafval
 Huishoudelijk afval
 Karton
 Kunststof afval
 Papier
 Rubber

Aanvragen van een afvalstroomnummer (ASN) te storten afvalstoffen
Wanneer u afvalstoffen wilt komen aanleveren die niet in bovengenoemde lijst vermeld staan, veranderen per 1 januari 2014 een aantal regels op het gebied van aanleveren van gegevens. Vanaf die datum worden de eisen op het gebied van het storten van afvalstoffen op basis van de wet- en regelgeving met betrekking tot het Besluit stortplaatsen en stortverboden (Bssa), welke vanaf 1 januari 2013 van kracht is geworden, verder aangescherpt. De provincie zal alleen nog ontheffing verlenen voor het storten van afvalstoffen wanneer is voldaan aan de Regeling verklaring stortverbod 2013. Indien aan de gestelde eisen genoemd in deze regeling is voldaan zal de provincie voor deze afvalstroom een ontheffing afgeven.

Deze regeling geldt overigens alleen voor overige te storten afvalstoffen en niet voor asbest.

Concreet houdt dit in dat u dient te voldoen aan een volledige beschrijving van de afvalstof inclusief de samenstelling van de afvalstof. Daarnaast dient u foto’s en bewijzen van afwijzingen toe te zenden om een aanvraag voor deze afvalstroom definitief te maken. Wij adviseren u deze gelijktijdig als bijlage in de e-mail bij de verzending van het omschrijvingsformulier te voegen. U dient voor deze aanvraag het digitaal aanvraagformulier afvalstroomnummer te gebruiken.

Op het gebruik van het digitaal omschrijvingsformulier zijn de algemene voorwaarden en het acceptatiereglement van toepassing.

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de afvalverwerking. Meer informatie en contactgegevens vindt u rechtsboven deze pagina.

Meer weten over afvalverwerking van Vink?

Projectontwikkeling