Home > Aannemingsmaatschappij > Lopende Projecten > EPO Rijswijk

Aannemingsmaatschappij

European Patent Office te Rijswijk

LocatieEuropean Patent Office (EPO) te Rijswijk
OpdrachtgeverNew Main b.v.
WerkzaamhedenOnderhands
Looptijd2014 - 2019

Vink Aannemingsmaatschappij b.v.:
• Aanleg vervangende parkeervoorzieningen
• Omleggen bestaande leidingwerken in terrein binnen zeer beperkte werkruimte
• Uitvoeren van asbestsanering
• Uitvoeren van deelsloop benodigd voor de nieuwbouw
• Bouwplaats inrichting en –onderhoud t.b.v. toegang tot de bouwkuip
• Grondwerk tot 9 meter onder maaiveld inclusief afvoeren van circa 50.000 m3 vrijkomende grond
• Bouwgeschikt maken circa 8.000 m2 ondergrond t.b.v. poeren, liftputten en funderingsbalken
• Uitvoeren van een bodemsanering inclusief het verzorgen van benodigde bodemonderzoeken en bieden van ondersteuning bij het aanvragen van benodigde vergunningen
• Bemalingswerkzaamheden
• Snellen boorpalen en vrij hakken stekbewapening
• Totaal slopen van het bestaande 86 meter hoge kantoorgebouw