Home > Aannemingsmaatschappij > Van idee tot oplevering

Aannemingsmaatschappij

Onze diensten zijn ondermeer:

- infra en civiele techniek
- sloopwerk, renovatie en asbestsanering
- bodemsanering

Van idee tot oplevering

De aannemingsmaatschappij behoort tot de oudste takken van Vink Holding b.v. Niet voor niets kunnen wij in dit opzicht bogen op een jarenlange ervaring met zeer uiteenlopende projecten.

Vink geeft uitvoering aan alle voorkomende grondwerkzaamheden, het aanbrengen van rioleringen, drainage- en infiltratiesystemen, wadi's, bergbezinkbassins, bruggen, ovondes, rotondes, asfalt-, beton-, klinker- en natuursteenverhardingen, daktuinen op kantoorpanden, werken in woonwijken, op industrie- en bedrijfsterreinen, in woonwagen- en winkelcentra, het aanleggen van sportvelden in natuur- en kunstgras.

We onderscheiden de volgende activiteiten: aanleg van tankinstallaties, vloeistofdichte verhardingen, grond(water)saneringen, sloop, recycling, terreinonderhoud, levering van natuursteen, zand- & grindhandel en turnkey projecten.

Advies & Ontwerp

Tekening bekijkenDankzij een volwaardige tekenafdeling is Vink in staat om de uitvoering dichtbij het ontwerp te houden.

Voor de opdrachtgever heeft dit tot gevolg dat eventuele aanpassingen aan een ontwerp relatief eenvoudig en binnen een kort tijdsbestek uitgevoerd kunnen worden. De tekenafdeling van Vink wordt doorgaans ingezet voor de meest uiteenlopende projecten binnen Vink Holding b.v. Het installatiebedrijf, het milieutechnisch adviesbureau, maar ook de bouwkundige afdeling en de aannemerij maken zeer regelmatig gebruik van de diensten van de autocad tekenaars. Ons devies: ‘Van idee tot oplevering’.

Het blijft niet alleen bij het maken van tekeningen. Ook het verzorgen van het vergunningstraject en andere bijkomende werkzaamheden bij de voorbereiding van een project kan Vink voor u verzorgen.

Tekening bekijkenTekening bekijken