Home > Aannemingsmaatschappij > Lopende Projecten > EPO Rijswijk

Aannemingsmaatschappij

EPO Rijswijk

 

Locatie                          European Patent Office (EPO) te Rijswijk
Opdrachtgever New Main b.v.
Werkvorm Onderhands
Status 2014 - 2019

 

In Rijswijk voert Vink aannemingsmaatschappij b.v. het grond- en sloopwerk uit als partner van New Main b.v. voor de nieuwbouw van het European Patent Office. Hoe toepasselijk: aan de Patentlaan. Reeds in voorjaar 2014 is Vink gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Begin 2015 werd een aanvang gemaakt met de eerste bouwwerkzaamheden voor deze nieuwbouw, die naast het bestaande kantoor in Rijswijk  is gesitueerd. In 2017 zal het nieuwe pand in gebruik worden genomen. Daarna start Vink met de sloop van het huidige kantoorpand en de landschapsinrichting. Planning is dat dit werk in 2019 wordt afgerond. 

Bijzonder aan dit project is dat alle gebruikers binnen het terrein werkzaam blijven gedurende de gehele bouwperiode. Aan de uitvoering van deze werkzaamheden ligt een fors eisenpakket ten grondslag, om overlast voor de gebruikers [zoveel mogelijk] te voorkomen. Zo vindt er continu monitoring plaats op geluid en trilling.

Om dat te realiseren is gestart met het slopen van een klein deel van de bestaande gebouwen en het daarbij benodigde verleggen van leidingwerken [water, gas en riolering]. Daarna is binnen het voormalig EPO terrein een bouwplaats gecreëerd waar de nieuwbouw gaat verrijzen. Nadat deze nieuwbouw is opgeleverd en  de medewerkers daar hun werkplek hebben ingericht, wordt het huidige gebouw gesloopt en komt op die plek terreininrichting.

De werkzaamheden worden middels de Systems-engineering systematiek voorbereid en uitgevoerd, om geheel selfsupporting de kwaliteit van gemaakt en/of verricht werk te bewaken. Vanwege de enorme diversiteit in gelijktijdig uit te voeren bouwactiviteiten wordt de planning LEAN uitgevoerd, dagelijks is er overleg tussen de diverse betrokken partijen.

Ook wordt dit project conform de BREAAM eisen uitgevoerd: een methode om de duurzaamheidsprestaties van een bouwproject te meten.

De werkzaamheden binnen deze opdracht door

Vink Aannemingsmaatschappij b.v.:
• Aanleg vervangende parkeervoorzieningen
• Omleggen bestaande leidingwerken in terrein binnen zeer beperkte werkruimte
• Uitvoeren van asbestsanering
• Uitvoeren van deelsloop benodigd voor de nieuwbouw
• Bouwplaats inrichting en –onderhoud t.b.v. toegang tot de bouwkuip
• Grondwerk tot 9 meter onder maaiveld inclusief afvoeren van circa 50.000 m3 vrijkomende grond
• Bouwgeschikt maken circa 8.000 m2 ondergrond t.b.v. poeren, liftputten en funderingsbalken
• Uitvoeren van een bodemsanering inclusief het verzorgen van benodigde bodemonderzoeken en bieden van ondersteuning bij het aanvragen van benodigde vergunningen
• Bemalingswerkzaamheden
• Snellen boorpalen en vrij hakken stekbewapening
• Totaal slopen van het bestaande 86 meter hoge kantoorgebouw