Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Diensten

Milieutechnisch Adviesbureau

Onze diensten en producten zijn onder meer:

Verder verzorgen wij onder meer infiltratie-onderzoek, begeleiding bij calamiteiten, asbestinventarisatie (SC540), Quick scan ecologie en archeologisch onderzoek. Bij multidisciplinaire projecten ontzorgen wij door het vervullen van een coördinerende rol en een klankbord(advies)functie, waarbij we vanuit onze brede blik in voorkomende gevallen kunnen terugvallen op specialisten binnen onze organisatie of daarbuiten.

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311