Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Westerdok eiland

Aannemingsmaatschappij

Grondkering en kadeconstructie IJzijde van Westerdokseiland te Amsterdam

 

Locatie                          Westerdokseiland (IJzijde)
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Werkvorm Openbare aanbesteding
Status Opgeleverd 2012

 

Het Westerdokseiland is een eiland in Amsterdam tussen het Westerdok en het IJ. Het ontstond in 1832 toen door aanleg van de Westerdoksdam dit deel van het IJ werd afgescheiden en daardoor ook geen eb en vloed meer kende in het toen nog in open verbinding met de Zuiderzee staande IJ.
Aan de westzijde ontstond zo de omsloten watervlakte die nu het Westerdok heet. Aan de oostkant ontstond op soortgelijke wijze het Oosterdok.

Het Westerdokseiland was jarenlang vooral in gebruik als een spoorwegemplacement. In de recente jaren is hier langs de oever van het IJ grootschalige woningbouw gerealiseerd. Het water van het Westerdok heeft tegenwoordig onder andere de functie van jachthaven.
Een uitgebreid artikel over dit project kunt u hier lezen op pag. 7 in de Vink View van 2011  

Vink Aannemingsmaatschappij heeft voor deze jachthaven de kadeconstructie gerealiseerd. 

Werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Slopen betonnen (paal) funderingen in verontreinigd gebied
  • Aanbrengen stalen damwandconstructies
  • Aanbrengen Groutankers
  • Storten betonwerken
  • Uitvoeren bodemsaneringen
  • Toepassen bemalingen
  • Aanbrengen elementverhardingen

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2012

 

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311