Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Stadskantoor Utrecht

Aannemingsmaatschappij

Bereikbaarheid Stadskantoor Utrecht

 

Locatie                          Mineurslaan / Jaarbeursplein te Utrecht
Opdrachtgever NS Poort Ontwikkeling BV
Werkzaamheden Bodemonderzoek, oplossen wateroverlast, bodemsanering t.p.v. ontsluitingsweg, aanleg ontsluitingsweg incl. verlichting en riolering, leveren en plaatsen schuifpoort voor nood- en hulpdiensten.
Looptijd Augustus 2014 - November 2015

 

Het Stadskantoor is het centrale punt waar inwoners en ondernemers in Utrecht terecht kunnen voor bijna alle gemeentelijke diensten en producten. Met het stadskantoor in het Stationsgebied is de gemeente beter zichtbaar, vindbaar en bereikbaar. De ontwikkelaar van dit gehele gebied is de NS. Het hele gebied van en  rond Utrecht Centraal wordt vernieuwd. Vink Aannemingsmaatschappij heeft voor de nieuwe toegangsweg naar het Stadskantoor o.a. een bodemsanering uitgevoerd en de wateroverlast bij het Stadskantoor opgelost. Tevens is er een toegangsweg aangelegd naar het werkterrein van Prorail.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311