Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > ROC_Friese_Poort_Sneek

Aannemingsmaatschappij

ROC Friese Poort te Sneek

 

Locatie                          Harste 4-6 te Sneek
Opdrachtgever De Meeuw Oirschot B.V.
Werkzaamheden Grond- en rioleringswerk, funderingen t.b.v. units, verhardingen en terreininrichting
Looptijd Januari 2016 - maart 2016

 

Christelijk ROC Friese Poort in Sneek biedt regulier mbo-onderwijs voor jongeren en volwassenenonderwijs via de bedrijfsopleidingen. De school is na de verbouwing in 2014 wederom uit zijn jasje gegroeid. Aangezien de verwachting is dat over vijf jaar de instroom van nieuwe studenten afneemt en op de huidige locatie niet permanent bijgebouwd mag worden. Is er besloten niet een extern pand te huren, maar units van De Meeuw te plaatsen als tijdelijke huisvesting. 

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311