Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Meersteeg

Aannemingsmaatschappij

Aanbrengen bovenafdichting westelijk deel stortplaats Meersteeg

 

Locatie                          Meersteeg 15 te Geldermalsen
Opdrachtgever Regio Rivierenland dienstonderdeel AVRI
Werkzaamheden Aanbrengen bovenafdichting
Looptijd Augustus 2014 - april 2015

 

Nadat wij zijn begonnen met het ontgraven van de bestaande grondepots, het verwijderen van de bestaande afdichting en bestaande voorzieningen, run-off greppel en HWA-leidingen met zijn putten. Heeft Vink Aannemingsmaatschappij als hoofdaannemer het aanbrengen van de bovenafdichting verzorgt. Daarna is het geheel ingezaaid. De totale oppervlakte van het werk was 127.000m2.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311