Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Kracht_van_overijssel

Aannemingsmaatschappij

1e  tranche asbest in Tuinen Kracht van Overijssel

 

Locatie                          Gemeente Hof van Twente, Dalfsen en Wierden
Opdrachtgever Provincie Overijssel
Werkzaamheden Asbestbodemsanering
Looptijd Juli 2014 - november 2015

 

In opdracht van Provincie Overijssel wordt er gewerkt aan de sanering van 200 asbestlocaties in drie fases. Het merendeel van deze locaties zijn particuliere tuinen die zich bevinden in de gemeente Hof van Twente. Het doel van de sanering is om de mogelijke gezondheidsrisico’s van bootstelling aan asbest  weg te nemen.  Vink Aannemingsmaatschappij heeft in samenwerking met de Grontmij de 1e tranche van 54 locaties uitgevoerd.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311