Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Groeneweg Utrecht

Aannemingsmaatschappij

Herontwikkeling Groeneweg te Utrecht

 

Locatie                          Groeneweg 52 Utrecht
Opdrachtgever Multi-Vastgoed / JP van Eesteren
Architect Van Mourik en Vermeulen
Werkvorm Onderhands
Jaar 2013 - 2016

 

Multi-Vastgoed gaat het terrein aan de Groeneweg ontwikkelen.
Op het voormalige fabrieksterrein van Jaffa hebben in de loop der jaren vele activiteiten plaatsgevonden. Van kozijnenfabriek tot autospuiterij, van indoorsporten tot boodschappen doen bij de Aldi en Nettorama. Al vele jaren bestaan er plannen om deze locatie op te knappen. Eind 2004 heeft Multi-Vastgoed de locatie verworven. Sindsdien heeft Multi Vastgoed in nauwe samenwerking met de gemeente een nieuw plan ontwikkeld.

Vink Aannemingsmaatschappij gaat in nauwe samenwerking met Multi-Vastgoed dit terrein bouwrijp maken en herstructureren.

Werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • Saneren asbest uit de te slopen gebouwen conform SC530
  • Sloop van alle bestaande opstallen in 2 fasen
  • Uitvoeren van 2 bodemsanering met minerale oliën en PAK
  • Sloop bestaande (heipalen)funderingen tot 3.0 m-mv
  • Verwijderen van alle terreinverhardingen 

Update:

juni 2013: Namens J.P. van Eesteren gaan we ook het grondwerk en de terreininrichting van dit terrein uitvoeren

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311