Home > Aannemingsmaatschappij > Lopende Projecten > Gijmink

Aannemingsmaatschappij

Herstructurering woonwijk Het Gijmink te Goor

 

Locatie                          Het Gijmink te Goor
Opdrachtgever Provincie Overijssel, Gemeente Hof van Twente & Viverion
Sweco Nederland
Werkzaamheden Sloopwerk, grondwerk, bodemsanering van asbest en terreininrichting
Looptijd 2006 - 2018

 

Het oorspronkelijke Gijmink is gebouwd in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. De wijk werd vooral bewoond door werknemers van de fabriek Eternit. Rond de Tweede Wereldoorlog werden, vanwege woonruimte te kort, in rap tempo woningen bijgebouwd. Deze kleine en goedkopere eengezinswoningen zijn niet meer van deze tijd en maken plaats voor woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen van deze tijd.

 

Voor de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente zijn een bodemsanering van asbest gestart in een gebied van zo’n 550 woningen. De herstructurering van de woningen vindt plaats in opdracht van woningcorporatie Vivierion en de Gemeente Hof van Twente.

 

Vink Aannemingsmaatschappij heeft in samenwerking met Sweco Nederland al diverse onderdelen van het plan Het Gijmink te Goor uitgevoerd .Op dit moment zijn wij bezig met fase 9b, daarin slopen wij de oude Viverion woningen inclusief de funderingen en voeren een asbestbodemsanering uit. Op deze locatie zullen een aantal woningen worden teruggebouwd. De eventuele lege plekken worden ingericht met tijdelijk groen.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311