Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Eemkade

Aannemingsmaatschappij

Herinrichting aanlegplaatsen woonboten en kade te Amersfoort

 

Locatie                          Havenweg (Eemkade) te Amersfoort
Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
Werkvorm Onderhandse aanbesteding
Status 2013 / 2014

 

In combinatie met Schuurmans betonbouw heeft Vink Aannemingsmaatschappij b.v. een 360 meter lange nieuwe kademuur voorzien van aanleg plaatsen voor woonschepen en een geluidsscherm gerealiseerd aan de Havenweg in Amersfoort.

Voorafgaande aan deze werkzaamheden zijn de woonschepen verplaatst naar een door Vink Aangelegd tijdelijk aanleggebied. 

Werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

 • Uitvoeren bodemsanering
 • Verkeersvoorzieningen
 • Coordinatie met bewoners en NUTS
 • Verwijderen en her plaatsen van afzinkbare parkeervoorzieningen
 • Verwijderen wrijfhouten langs bestaande kademuur
 • Afzagen en op hoogte brengen bestaande kademuur
 • Aanleg brandput
 • Het plaatsen van 380 m stalen damwandplanken t.b.v. nieuwe keerwand voor bestaande keerwand
 • Het plaatsen van afmeerpalen, bolders, drenkelingstrappen en wrijfhouten
 • Het aanbrengen van een betonnen veiligheidswaterkering met betonnen geluidsscherm vzv PMMA vensterglas
 • Het aanleggen en inrichten van opstelplaatsen t.b.v. stalen opslagcontainers
 • Het verwijderen en aanbrengen van kolken en huisaansluitingen

Uitvoerperiode 2013 / 2014

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311