Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Eben_haezer_barneveld

Aannemingsmaatschappij

Basisschool Eben Haëzer te Barneveld

 

Locatie                          Wildzoom 4-6 te Barneveld
Opdrachtgever Woningstichting Barneveld & Bylaer advies- en tekenburo
Werkzaamheden Asbestsanering, sloopwerk, egaliseren en inzaaien terrein
Looptijd December 2015 - april 2016

 

De Eben Haëzerschool in Barneveld is verhuisd. Woningstichting Barneveld heeft de  oude locatie aan de Wildzoom gekocht van de gemeente om hier veertien woningen en een buurtkamer te realiseren. Vink Aannemingsmaatschappij heeft de asbest uit de  oude school gesaneerd en daarna gesloopt de locatie is daarna geëgaliseerd en ingezaaid.   

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311