Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Eben_haezer_barneveld

Aannemingsmaatschappij

Basisschool Eben HaŽzer te Barneveld

Locatie Wildzoom 4-6 te Barneveld
Opdrachtgever Woningstichting Barneveld & Bylaer advies- en tekenburo
Werkzaamheden Asbestsanering, sloopwerk, egaliseren en inzaaien terrein
Looptijd 2015 - 2016

De Eben HaŽzerschool in Barneveld is verhuisd. Woningstichting Barneveld heeft de  oude locatie aan de Wildzoom gekocht van de gemeente om hier veertien woningen en een buurtkamer te realiseren. Vink Aannemingsmaatschappij heeft de asbest uit de  oude school gesaneerd en daarna gesloopt de locatie is daarna geëgaliseerd en ingezaaid.